amningskurs

  • friskvårdsberättigad amnings- och mindfulnesskurs för dig som är gravid.
  • unikt för kursen är att amningsrådgivning och stöd ingår även efter förlossningen. Hembesök ingår, om du önskar det!
  • i kursen går vi igenom olika teman kopplat till amning tillexempel pratar vi om acceptans, anknytning, hur vi kan lära oss att vara mer i nuet i vår kropp, och varför det är så viktigt. Vid varje tillfälle gör vi olika meditationer / mindfulnessövning kopplat till temat.
  • genom hela kursen fokuserar vi på selfcompassion / self love. Du är tillräcklig som du är! Mindfulness handlar inte om att prestera eller förbättra. Du duger som du är och du är den bästa mamman för ditt barn.
  • vid ett tillfälle erbjuds din partner eller någon annan nära person att delta. Detta för att du ska få det bästa stödet från din omgivning.
  • mindful milk amningskurs ger dig kunskap, stöd och tillit så att du får de bästa förutsättningarna till en fungerande amning.

”du har möjlighet att påverka hur första tiden med din bebis blir”


”Efter mindful milk-kursen hade jag ett helt annat lugn inför amningen, än vad jag hade inför mitt första barn. Tack Maria för inspiration och för du fick mig att tro på att även jag skulle fixa det!” 

– Olivia, kursdeltagare.

”Kursen och allt stöd har verkligen gjort skillnad och hjälpt mig och lillen att klara amningen trots en tuff start!” 

– Simone, kursdeltagare.

”Mindfulnessövningarna hjälpte mig att hantera min oro som jag kände under graviditeten.” 

– Martina, kursdeltagare.